Çerez Kullanımı

Bu İnternet Sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm eserler Bakanlıktan izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez.
2. Siteyi kullanan kişi, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılır. Bakanlık, "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
3. Bakanlık, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
4. Bakanlık, site kullanıcılarına sunduğu bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlüdür. Ancak bu bilgi ve içeriklerin hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Bakanlık söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
5. Site, 3. Kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. 3. Kişiler internet sitesine sundukları eser niteliği taşıyan içeriğe ilişkin telif haklarının kendisinde olduğunu taahhüt ederler. Başkasına ait bir eserin izinsiz olarak siteye sunulması halinde doğacak hukuki ve cezai sorumluluk bilgiyi sunan kişiye aittir. Sitede duyurulan hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişinin iflası veya tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder.
6. Söz konusu linkler, “basit link” niteliğinde olup kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu bağlamda herhangi bir hukuki uyuşmazlık söz konusu olduğunda Bakanlığın hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7. Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin FSEK’te tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. Site Yönetim Birimi tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin FSEK’te tanınmış haklarının ihlal edildiği sonucuna varılırsa, ihlale konu eser Siteden çıkarılmak zorundadır.

B. Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir:

1. Kişisel kullanım;

1.1. İnternet Sitesinde yer alan eserlerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.
1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz. 
1.3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
1.4. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.
1.5. Bu İnternet Sitesindeki verileri her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Bakanlık tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla  gönderilebilir.

2. Kişisel olmayan kullanım;

Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanma:
Kullanılacak bilgiye ilişkin izinler, bilginin altında ismi yer alan ilgili Merkez veya Taşra birimlerinden, ilgili birim ibaresi olmayan materyallerin kullanım izni ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünden yazılı olarak talep edilmelidir.

C. Sorumluluk Reddi

1. Bakanlık, bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.
2. Bu internet Sitesinde yer alan bilgi, rapor,  grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Bakanlık  tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan  Bakanlık sorumlu tutulamaz.
4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Bakanlık ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. 
5. Bu bilgiler doğrultusunda, Bakanlık, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir. 
6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bakanlık dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. 
7. Bakanlık, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

D. Cookies

“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler İnternet Sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

 E. Yetkili Mahkeme

Yukarıda yazılan hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

© Bakanlık  İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır.