Alicin Manastırı

Manastır, Alicin Deresi içinde, doğuya bakan bir yamaçta ve vadi tabanından yaklaşık 90 metre kadar yukardadır. Turizm Bakanlığınca  tescilli bir kültür varlığıdır. Alicin Manastırı’nın bulunduğu  vadideki kayaçlar,  aglomera tipi bir yapısal oluşum  gösterirler(irili, ufaklı kayaların tüf içinde sertleşerek oluşturduğu volkanik kaya yapısı). Manastır, geriye doğru genişletilmiş bir mağaranın önü duvarla kapatılarak yapılmış bir yapıdır.
Vadi tabanındaki derenin ve jeositin adı, bu bölgede  19. yüzyılda  yaşadığı rivayet olunan  Eşkıya Cin Ali’ den gelmektedir. Bölgedeki diğer benzerleri ile karşılaştırıldığında Roma döneminden kalma güvenlik amaçlı bir yapı olduğu sonucuna varılmıştır. Halk arasında manastır olarakta bilinse de, jeosit hakkındaki  araştırma çalışmaları devam etmektedir.