Siyemi Sultan Türbesi Sele Köyü

Babası Siyami Dede olarak anılan veli, Sele Köyünü 1210 yılında Balkanlar üzerinden (Sele Köyü Sitesi) ve/veya Horasan’dan (diğer kaynaklar) gelerek bu köyü oğlu Kalender Veli ile birlikte kurmuştur. Kalender Veli Anadolu’da doğduğundan Rum Ereni olarak anılmaktadır.
Kalender Veli, Şah Kalender Veli, Kalender Veli Sultan veya Seyyid Kalender Veli adlarıyla anılmaktadır.
Kalender Veli Beypazarı Karaşar Bölgesinden Yağdanı Sultan’ın kızıyla evlenir ve üç erkek bir kız çocuğu dünyaya getirir. Büyük oğlu Akyurt ilçesi Cücük köyünde medfun Hamdi Sultan Dede’dir. İkinci oğlu Abdulkadir Kalender Veli ile birlikte aynı türbede yatmaktadır. Üçüncü oğlu Ali (Mustafa) Kelander Veli Türbesinin dışında bir çam ağacının altında medfundur. Kızı Zeynep Hatun ise Hamdi Sultan ile birlikte aynı türbede yatmaktadır.